Bộ Phận Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng 04.66828232

Ngọ Anh Tuấn

Yahoo:

Skype:

Email: anhtuan@bilico.vn

Điện thoại: 0986. 520. 008

Nguyễn Văn Quang

Yahoo:

Skype:

Email: quangnv@bilico.vn

Điện thoại: 0973. 584. 071

Trần Văn Hậu

Yahoo:

Skype:

Email: hautq@bilico.vn

Điện thoại: 0964. 597. 647

Phùng Văn Quảng

Yahoo:

Skype:

Email: phungquang1983@gmail.com

Điện thoại: 0987. 563. 329

Kiều Oanh

Yahoo:

Skype:

Email: info@bilico.vn

Điện thoại: 0985. 260. 182

Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Khách Hàng 04.66828232

Nguyễn Văn Hải

Yahoo:

Skype:

Email: hainv@bilico.vn

Điện thoại: 0975. 746. 790

Cam kết của ban lãnh đạo  

Đăng ngày : 11-05-2016 17:31:17 GMT +7

Cán bộ công nhân viên Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Chiếu Sáng TK Việt Nam cam kết:

1. Tổ chức xây dựng, thực hiện duy trì và nâng cao không ngừng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, cụ thể là:

- Truyền đạt đến các cấp trong Công ty để mọi người thấu hiểu chính sách chất lượng của Công ty cũng như tầm quan trọng của việc định hướng vào khách hàng và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật pháp có liên quan đến sản xuất kinh doanh ….Công ty coi đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên trong Công ty.

- Cán bộ công nhân viên trong các bộ phận phải thực hiện công việc của mình theo đúng các quy trình, hay các văn bản của hệ thống, ghi chép hồ sơ số liệu theo quy định để có chứng cứ cho việc làm của mình và để từ đó phân tích, tìm ra các không phù hợp để khắc phục và phòng tránh.

- Lãnh đạo Công ty đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết cho sản xuất để thực hiện các mục tiêu đã đề ra và định kỳ hay đột xuất họp xem xét sự phù hợp và tính hiệu quả của hệ thống, từ kết quả xem xét của lãnh đạo và kết quả khắc phục các thiếu sót sau các cuộc đánh giá nội bộ, Giám đốc Công ty sẽ có các quyết định đảm bảo hệ thống không ngừng được nâng cao và cải tiến, mục tiêu mang lại những lợi ích tốt nhất đến với khách hàng.

- Chất lượng luôn gắn liền với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mọi thành viên/ Tổ chức trong Công ty, nhằm đưa ra sản phẩm tốt nhất.

- Chất lượng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty và của mỗi chúng ta.

- Sự thỏa mãn của khách hàng luôn là yêu cầu cao nhất phải đạt được đối với sản phẩm và cung cấp dịch vụ của Công ty.

- Cải tiến thường xuyên, liên tục Hệ thống quản lý chất lượng để Công ty luôn có sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao hơn, giá cả phù hợp hơn, đáp ứng hơn nữa lợi ích và những mong đợi của khách hàng.

- Phấn đấu là một nhà cung cấp các thiết bị chiếu sáng  mà mọi khách hàng đều hướng tới.

Đánh giá trên Facebook

Tin Liên Quan

Hướng dẫn thanh toán
Thông tin chủ sở hữu website
To Top